Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Z całą pewnością zakup mieszkania jest bardzo istotną decyzją, którą się podejmuje w życiu. Jednak podczas tego procesu zarówno nabywca, jak i deweloper mogą się wycofać. Wiele osób zastanawia się, kiedy to deweloper może odstąpić od umowy. Warto się tego dowiedzieć.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą deweloperską deweloper ma pewne możliwości odstąpienia od zawartej z klientem umowy. Najczęściej ma to miejsce w przypadku, gdy nabywca nie wpłaci mu zobowiązania pieniężnego w określonym wcześniej terminie. Dotyczy to zarówno całości zobowiązania, jak i jego części, dlatego są to tak bardzo istotne kwestie. Deweloper powinien najpierw wezwać nabywcę do spłaty zadłużenia w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisma. Jeśli środki pieniężne nadal nie będą wpłacone to może on odstąpić od wcześniej zawartej umowy. Warto o tym pamiętać podczas zawierania z deweloperem umowy związanej z zakupem domu czy też mieszkania.

Wezwanie do zapłaty

W przypadku, gdy deweloper pragnie odstąpić od umowy, która została zawarta z klientem powinien mu wysłać stosowne wezwanie do zapłaty. Jest ono uznawane za element obowiązkowy całego procesu, dlatego warto na nie zwrócić uwagę. Deweloper w piśmie powinien wyznaczyć klientowi termin trzydziestu dni na wpłatę wszystkich zobowiązań. Termin ten liczony jest od momentu, gdy wezwanie do zapłaty zostanie dostarczone nabywcy. Jeśli środki finansowe w dalszym ciągu nie trafią na konto dewelopera to może on odstąpić od zawartej z klientem umowy.

W tym dziale  Idealny prezent dla babci – cukiernica

Niekorzystne zmiany

Zmiany warunków zawartej umowy nie powinny zostać zmienione na niekorzyść nabywcy. Dlatego deweloper na mocy umowy nie może zmienić terminu trzydziestu dni na wymaganą wpłatę. Nie może on również wypowiedzieć umowy bez wcześniejszego wysłania swojemu klientowi wezwania do zapłaty. Są to bardzo istotne kwestie, o których warto pamiętać podczas zakupu mieszkania od dewelopera. Jednak należy wspomnieć również o tym, że warunki zawieranej umowy mogą zostać zmienione na korzyść klienta.

Siła wyższa

Istnieje jeden warunek od kwestii omawianych powyżej. Deweloper nie może odstąpić od umowy, jeśli brak wpłaty klienta nastąpił w powodu jakiejś siły wyższej, która nie jest od niego zależna. Jednak takie sytuacje wcale się tak często nie zdarzają. Wśród nich można przede wszystkim wymienić nagłe zdarzenia losowe, takie jak powódź czy też pożar. W takich sytuacjach w przypadku braku zapłaty ze strony klienta deweloper nie powinien móc wypowiedzieć mu umowy.

Prawo to nie obowiązek

Z całą pewnością można stwierdzić, że deweloper ma jedynie prawo do odstąpienia do umowy podczas wystąpienia poszczególnych sytuacji. Jednak nie jest to jego obowiązek. Warto o tym pamiętać podczas podpisywania umowy związanej z zakupem mieszkania lub domu z deweloperem. W obecnych czasach zazwyczaj deweloperzy nie wypowiadają od razu umowy i czekają aż klient wpłaci całe zobowiązanie wraz z wymaganymi odsetkami.

W tym dziale  Baterie kuchenne - jak wybrać odpowiednią?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *